Herce Archives

Institution: University of Tampere

Number of items at this level: 10.

Hakovirta, Anne (2008) Asiakassuhteen johtamisen kriittiset menestystekijät. Masters thesis, University of Tampere.

Virtanen, Tuija (2008) Osa-aikatyö: peikko ja pelastaja. Masters thesis, University of Tampere.

Ruuskanen, Tuuli (2008) Kun epäpoliittisesta tulee poliittista... Kuluttaja politiikan kentän uutena toimijana - esimerkkitapauksena Reilu kauppa. Masters thesis, University of Tampere.

Heinilä, Riikka-Mari (2007) Myyjän virhevastuusta ja takuusta kuluttajankaupassa. Masters thesis, University of Tampere.

Juntunen, Kristiina (2007) Päivittäistavarakaupan kilpailussa menestyminen vuosina 1996–2005 – K-ryhmä versus S-ryhmä. Masters thesis, Tampereen yliopisto.

Uusitalo, Kari (2007) Asiakaspalautetta rekisteröivän informaatiojärjestelmän kehittäminen kohdeyrityksen asiakaslähtöisen johtamisen tueksi - Case: Teknisen tukkukaupan asiakastoimitusprosessi. PhD thesis, University of Tampere.

Tikkamäki, Kati (2006) Työn ja organisaation muutoksissa oppiminen. Etnografinen löytöretki työssä oppimiseen. PhD thesis, University of Tampere.

Virkkala, Anna (2006) Tavaratalojen asema muuttuvassa kilpailuympäristössä, case: Sokos-tavaratalot. Masters thesis, Tampereen yliopisto.

Toivonen, Pauliina (2005) Yhteiskuntavastuu vähittäiskaupassa, case S-ryhmä. Masters thesis, Tampereen yliopisto.

Mitronen, Lasse (2002) Hybridiorganisaation johtaminen ­ Tapaustutkimus kaupan verkosto-organisaatiosta. PhD thesis, University of Tampere.

This list was generated on Sat Sep 22 02:00:31 2018 EEST.