Herce Archives

Subject: L81 Retail and Wholesale Trade, e-Commerce

Number of items at this level: 58.

Järvinen, Joel (2010) Category management and captainship in retail. Case: Baby food in Finland. Masters thesis, Helsinki School of Economics.

Poutanen, Riikka (2009) Kauppakeskusten liikennejärjestelyjen suunnitteluopas. Masters thesis, Helsingin Teknillinen korkeakoulu.

Björk, Anne and Kaonpää, Elena (2009) Asiakastyytyväisyyden yhteys yrityksen kannattavuuteen teknisessä kaupassa. Masters thesis, Turku School of Economics.

Kauhanen, Antti and Roponen, Satu (2009) Productivity Dispersion: A Case Study in the Finnish Retail Trade. Working Paper. Helsinki School of Economics.

Lamberg, Juha-Antti and Tikkanen, Henrikki and Nokelainen, Tomi and Suur-inkeroinen, Henri (2009) Competitive Dynamics, Strategic Consistency and Organizational Survival. Strategic Management Journal, 30 (1). pp. 45-60. ISSN 1097-0266

Takkinen, Matti (2009) Kuluttajan ostopaikan valintaperusteet - Kyselytutkimus naiskuluttajien valintaorientaatiosta pääkaupunkiseudulla. Masters thesis, Helsinki School of Economics.

Lindblom, Arto and Olkkonen, Rami and Mäkelä, Vilja (2009) Liiketoimintamallit, innovaatiotoiminta ja yritysten yhteistyön luonne kaupan arvoketjussa. Project Report. Helsinki School of Economics, Helsinki.

Hento, Marjut (2009) Sosiaalisesti vastuullisten hankintojen kriteereiden siirtäminen kehitysmaatavarantoimittajalle. Case: Suomalainen vähittäiskauppa. Masters thesis, Helsinki School of Economics.

Dan, Li (2009) The Role of Internal Marketing and National Culture in Perceived Service Quality in Apparel Retail Industry. Masters thesis, University of Vaasa.

Ohtonen, Kim (2009) Tuotetiedon jakaminen kaupan arvoverkostossa: tapaustutkimus Keskon arvoverkostosta. Masters thesis, Helsinki School of Economics.

Järvinen, Raija and Uuspelto, Juha (2009) Uhkaavatko asiakkaat? Kaupan henkilökunnan näkemyksiä turvallisuusuhkista. Project Report. Helsingin kauppakorkeakoulu, Helsinki.

Viskari, Kirsi (2008) Drivers and Barriers of Collaboration in the Value Chain of Paperboard-Packed Consumer Goods. PhD thesis, Lappeenranta University of Technology .

Saastamoinen, Jani (2008) Returns on reputation in retail e-commerce. Discussion Paper. Joensuun yliopisto.

Räisänen, Marja-Liisa (2008) VIITOSKASSAN KAUNOTAR Kulttuurianalyyttinen tutkimus päivittäistavarakaupan kassan työstä. Masters thesis, Turun Yliopisto.

Kupiainen, Terri and Luomala, Harri and Lehtola, Katariina and Kauppinen-Räisänen, Hannele (2008) Tavoitteena tyytyväinen kuluttaja: Tuote- ja markkinointikonseptien kuluttajalähtöinen kehittäminen elintarvikealan pk-yrityksille. Project Report. Vaasan yliopisto.

Söderholm, Dennis (2008) The Commercial Structure of Pedestrian Streets and Shopping Districts - Three Cases from Finland. Masters thesis, University of Helsinki.

Ruuskanen, Tuuli (2008) Kun epäpoliittisesta tulee poliittista... Kuluttaja politiikan kentän uutena toimijana - esimerkkitapauksena Reilu kauppa. Masters thesis, University of Tampere.

Leppänen, Suvi (2008) Asiakaslupausten strateginen johtaminen vähittäiskaupassa – Esimerkkeinä Keskon ketjut Budget Sport, K-market, Musta Pörssi ja Intersport. Masters thesis, Tampereen yliopisto.

Kojonen, Seija (2008) Asiakasomisteisten osuuskauppojen omistajaohjauksen erityispiirteistä ja haasteista. Masters thesis, Lappeenranta University of Technology .

Mäki, Tiia (2008) Hyllypuutteiden minimointi Case: Päivittäistavarakaupan ketjuyritys. Masters thesis, Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Kohijoki, Anna-Maija (2008) Päivittäistavarakaupan saavutettavuus Turussa. Yhdyskuntasuunnittelu-lehti // The Finnish Journal of Urban Studies, 46 (2). pp. 9-25. ISSN 1459-6806

Laine, Eeva (2007) Maailmankauppaliike murroksessa - Reilun kaupan pioneerin rooli muuttuvassa toimintaympäristössä. Masters thesis, University of Tampere.

Kansikas, Tuomas (2007) Kustannusten ja ajan sitoutuminen tuotteeseen elintarviketeollisuuden arvoverkostossa. Masters thesis, Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Ahokangas, Eeva (2007) Vähittäiskauppaorganisaation myyjähenkilökunnan intranetin käyttö. Tarkastelussa Kokkolan Halpa-Halli Oy. Masters thesis, Vaasan Yliopisto.

Paulamäki, Jari (2007) Kauppiasyrittäjän toimintavapaus ketjuyrityksessä: Haastattelututkimus K-kauppiaan kokemasta toimintavapaudesta agenttiteorian näkökulmasta. PhD thesis, Helsinki School of Economics.

Heinilä, Riikka-Mari (2007) Myyjän virhevastuusta ja takuusta kuluttajankaupassa. Masters thesis, University of Tampere.

Jäätmaa, Jaakko (2007) Taustamusiikki markkinoinnin työvälineenä suomalaisissa tavarataloissa. Masters thesis, Helsingin Yliopisto.

Juntunen, Kristiina (2007) Päivittäistavarakaupan kilpailussa menestyminen vuosina 1996–2005 – K-ryhmä versus S-ryhmä. Masters thesis, Tampereen yliopisto.

Ylitalo, Jari and Timonen, Hanna (2007) PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN ARVOVERKOSTON KEHITTÄMINEN. Project Report. Otamedia Oy.

Heino, Noora (2007) Strategiset rakenneratkaisut osuusliiketoiminnassa: Case: S-ryhmä. Masters thesis, Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Uusitalo, Kari (2007) Asiakaspalautetta rekisteröivän informaatiojärjestelmän kehittäminen kohdeyrityksen asiakaslähtöisen johtamisen tueksi - Case: Teknisen tukkukaupan asiakastoimitusprosessi. PhD thesis, University of Tampere.

Korjonen-Kuusipuro , Kristiina (2007) Kulttuurimaisema elämysmatkailukohteena: Eteläkarjalaiseen kaupankäyntiin liittyvän perinteen tuotteistaminen. Project Report. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Etelä-Karjala-instituutti.

Koistinen, Katri (2006) Vähittäiskaupan suuryksikön sijoittumissuunnittelu – tapaustutkimus kauppakeskus Myllyn sijoittumisesta Raision Haunisiin. PhD thesis, Turku School of Economics.

Kissleva, Natalia (2006) Pietarilaisen kuluttajan päivittäistavarakaupan valinta ja siihen vaikuttavat tekijät: näkökulmana päivittäistavarakaupan differointi. Masters thesis, University of Jyväskylä.

Virkkala, Anna (2006) Tavaratalojen asema muuttuvassa kilpailuympäristössä, case: Sokos-tavaratalot. Masters thesis, Tampereen yliopisto.

Tiusanen, Tauno and Malinen, Niina (2006) Foreign Retailers in Russia. Other. Lappeenranta University of Technology .

Toivonen, Pauliina (2005) Yhteiskuntavastuu vähittäiskaupassa, case S-ryhmä. Masters thesis, Tampereen yliopisto.

Lampinen, Jonna (2005) Kauppa kuluttajien ympäristömyötäisyyden edistäjänä? Masters thesis, University of Tampere.

Småros, Johanna (2005) Information Sharing and Collaborative Forecasting in Retail Supply Chains. PhD thesis, Helsinki University of Technology.

Louhivuori, Jani (2005) The State and Development of Food Retail Sector in Russia from the Point of View of Finnish Food Industry. Masters thesis, Lappeenranta University of Technology .

Kaipio, Hannu and Leppänen, Simo (2005) Distribution Systems of the Food Sector in Russia: The Perspective of Finnish Food Industry. Project Report. Lappeenranta University of Technology .

Louhivuori, Jani (2005) Russia's Food Retail Sector from the Point of View of Finnish Food Producers. Other. Lappeenranta University of Technology .

Ahlfors, Ulla (2005) Successful interactive business : integration of strategy and IT. PhD thesis, University of Jyväskylä.

Pitkäaho, Mari and Uusitalo, Jemina and Marjanen, Heli (2005) Suorittajia vai shoppailijoita? Ostopaikan valintaorientaatioon perustuvat kuluttajatyypit Turun seudulla 2003. Discussion Paper. Turun kauppakorkeakoulu.

Småros, Johanna (2004) FORECASTING COLLABORATION IN THE EUROPEAN GROCERY SECTOR: OBSERVATIONS AND HYPOTHESES. Working Paper. Helsinki University of Technology, Department of Industrial Engineering and Management.

Kämäräinen, Vesa (2003) The impact of investments on e-grocery logistics operations. PhD thesis, Helsinki University of Technology.

Punakivi, Mikko (2003) Comparing Alternative Home Delivery Models for e-Grocery Business. PhD thesis, Helsinki University of Technology.

Tenhiälä, Antti (2003) COLLABORATIVE PLANNING, FORECASTING, AND REPLENISHMENT IN EUROPEAN GROCERY RETAIL. Project Report. Helsinki University of Technology: Department of Industrial Engineering and Management.

Yrjölä, Hannu (2003) Supply Chain Considerations for Electronic Grocery Shopping. PhD thesis, Helsinki University of Technology.

Tarkiainen, Anssi (2003) Luomutuotteiden ostamiseen vaikuttavat tekijät: Case Lappeenrannan K-citymarket. Masters thesis, Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Kairisto-Mertanen, Liisa (2003) Menestyvää myyjää etsimässä – tutkimus autojen myyntityöstä. PhD thesis, Turku School of Economics.

Lindblom, Arto (2003) Vaihdantasuhteen muutosvoimat: Tapaustutkimus vaihdantasuhteen muutoksesta ja muutoksen taustalla vaikuttaneista toimintaympäristön tapahtumista. PhD thesis, Turku School of Economics.

Mitronen, Lasse (2002) Hybridiorganisaation johtaminen ­ Tapaustutkimus kaupan verkosto-organisaatiosta. PhD thesis, University of Tampere.

Polsa, Pia (2002) Power and Distribution Network Structure in the People's Republic of China - The Case of an Inland City in Transition. PhD thesis, Swedish School of Economics and Business Administration.

Huuhka, Ari (2002) Institutional and operational dynamics in retailing. Project Report. University of Vaasa / Vaasan yliopisto.

Kantanen, Teuvo (2002) Kuluttaja luomuvalinnan edessä: Tutkimus päivittäistavaroihin liitettyjen laaja-alaisten kulutusseuraamusten hyväksymisestä ja torjunnasta. Project Report. Vaasan yliopisto.

Pursiainen, Annukka (2001) Työpaikkakouluttaja mentorina: Henkilöstön kehittämistä vuorovaikutussuhteessa kaupan esimiesvalmennuksessa. Masters thesis, Jyväskylän yliopisto.

Marjanen, Heli (2000) The Changing Role of Distance in Consumers' Store Choice. Project Report. Turun kauppakorkeakoulu, Turku.

This list was generated on Thu Sep 20 02:00:21 2018 EEST.